Languages


> Danish


You need a translation into Danish, carried out by a professional? Our translation agency, based in Rennes and Nantes (Brittany, France) will carefully select the Danish Translator best suited to the content of your documents (technical, marketing, etc.).

Danish has two genders, common gender and neuter. Complex nouns are usually written as one word. This can sometimes give rise to problems with translations from English when 4 or more nouns follow each other in a sentence.Vous avez besoin d’une traduction en danois, réalisée de façon professionnelle ? Notre agence de traduction sur Rennes et Nantes en Bretagne sélectionnera le traducteur de langue danoise le mieux adapté pour traduire vos documents, qu’ils soient de type technique, commercial ou autre.

Le danois utilise deux genres (commun et neutre). Contrairement au français, les noms complexes sont écrits en un seul mot. Cela peut poser problème au cours de la traduction d’un texte français, lorsque 4 noms ou plus se suivent dans une phrase.Skal du bruge en oversættelse til dansk, der er udfærdiget af en professionel? Vores oversættelsesbureau, der er hjemmehørende i Rennes og Nantes i Bretagne (Frankrig), vil da vælge den danske oversætter, der er bedst kvalificeret til at oversætte dine dokumenter, lige meget hvad indholdet er (teknisk, marketing. osv.).

Der er to køn på dansk, fælleskøn og intetkøn. – Fællesnavne skrives med små bogstaver, egenavne med stort. – Generelt skrives flere navneord sammen. (Dette skaber undertiden problemer ved oversættelser fra engelsk, hvilket kan have 4 eller flere navneord efter hinanden).

Réalisation Intranet Pro